Usługi projektowe

Opracowanie zamiennego projektu w ramach „Budowy obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381” w zakresie zabezpieczenia zbocza masywu Boguszy

Inwestor: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Wartość usługi: 0,2 mln zł

Zakres wykonywanej usługi:

  • prace geologiczno – inżynierskie wraz z badaniami laboratoryjnymi
  • opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej
  • opracowanie opinii hydrologicznej
  • projekt odwodnienia obwodnicy
  • analiza stateczności masywu skalnego
  • wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp zbocza
  • wykonanie kosztorysów inwestorskich
  • przeprowadzenie niezbędnych podziałów nieruchomości
  • pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych