Obiekty kubaturowe

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestycyjnego dla inwestycji „Adaptacja kuchni na oddział neurologii z pododdziałem udarowym dla potrzeb Nowego Szpitala w Olkuszu”

Inwestor: NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

Wartość Inwestycji: 2,3 mln zł, usługa polegająca na obsłudze inwestycji podczas realizacji

Zakres wykonywanych robót:

  • kompleksowa przebudowa istniejących pomieszczeń budynku szpitala
  • budowa instalacji elektrycznych
  • budowa instalacji niskoprądowych
  • budowa instalacji wentylacji
  • budowa instalacji co i chłodu
  • budowa instalacji gazów medycznych
  • budowa instalacji wodno – kanalizacyjnych
  • termomodernizacja przebudowywanych pomieszczeń