Obiekty drogowe

Pełnienie obowiązków Konsultanta dla zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 907 na odcinku Wielowieś – Toszek”

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Wartość Inwestycji: 22,1 mln zł, usługa polegająca na obsłudze inwestycji podczas realizacji i w okresie gwarancyjnym

Zakres wykonywanych robót:

  • przebudowa jedni na odcinku 8,5 km
  • przebudowa istniejących chodników
  • przebudowa przepustów
  • wzmocnienie poboczy
  • wycinka drzew
  • czyszczenie i profilowanie rowów
  • oznakowanie poziome i pionowe