Nadzory autorskie

Pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją Kontraktu W4 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce” w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” etap I"

Inwestor: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wartość inwestycji: 100 mln zł, usługa polegająca na obsłudze projektowej inwestycji podczas realizacji

Zakres wykonywanych robót:

  • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 20,1 km
  • budowa kanalizacji deszczowej o długości 15,1 km
  • budowa rurociągów tłocznych o długości 7,1 km
  • budowa wodociągu o długości 11,1 km
  • budowa tłoczni ścieków w ilości 7 szt
  • odbudowa dróg i chodników