Strategiczne inwestycje rządowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego (Inżynier Kontraktu) dla zadania "Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia"

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

Wartość Inwestycji: 3,4 mld zł, usługa polegająca na obsłudze inwestycji w okresie gwarancyjnym.

Zakres wykonanych robót:

  • budowa nowego odcinka dwujezdniowej autostrady A8 o długości 26,76 km
  • budowa jednojezdniowego łącznika Kobierzyce o długości 2,49 km
  • budowa dwujezdniowego łącznika Długołęka o długości 6,23 km
  • budowa 6 węzłów autostradowych
  • budowa 40 obiektów mostowych: 7 mostów, w tym budowa mostu Rędzińskiego przez rzekę Odrę wraz z dojazdami o dł. 1786 m; 29 wiaduktów; 2 estakady; 2 przejścia dla zwierząt
  • budowa dróg dojazdowych wzdłuż autostrady
  • budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci oświetlenia ulicznego; sieci gazowych; sieci teletechnicznych; sieci elektrycznych; sieci wodociągowych; sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; system SOS; system informacji autostradowej; budowa urządzeń ochrony środowiska takich jak ekrany dźwiękochłonne, przejścia dla małych zwierząt