Realizacje

Inwestycje rządowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego (Inżynier Kontraktu) dla zadania "Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia" Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu...

czytaj więcej »

Obiekty drogowe

Pełnienie obowiązków Konsultanta dla zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 907 na odcinku Wielowieś – Toszek” Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

czytaj więcej »

Obiekty mostowe

Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa tunelu pod drogą krajową nr 1 w dzielnicy Wartogłowiec w Tychach” Inwestor: Gmina Miasto Tychy – Miejski Zarząd Ulic i Mostów...

czytaj więcej »

Obiekty kubaturowe

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestycyjnego dla inwestycji „Adaptacja kuchni na oddział neurologii z pododdziałem udarowym dla potrzeb Nowego Szpitala w Olkuszu” Inwestor: NZOZ N...

czytaj więcej »

Usługi projektowe

Opracowanie zamiennego projektu w ramach „Budowy obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381” w zakresie zabezpieczenia zbocza masywu Boguszy Inwestor: Dolnośląska Służba ...

czytaj więcej »

Nadzory autorskie

Pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją Kontraktu W4 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce” w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodar...

czytaj więcej »