Oferta

Do głównych kierunków działalności naszej firmy należą:

  • usługi konsultingowe takie jak Inwestor Zastępczy, Inżynier Kontraktu, Menadżer Kontraktu, Inżynier Rezydent, Konsultant czy Nadzór Inwestorski. Firma obsługuje inwestycje na wszystkich ich etapach: przygotowawczym, projektowym, realizacyjnym i porealizacyjnym
  • usługi projektowe i przygotowawcze, w tym opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych, przygotowywanie materiałów przetargowych, opracowywanie kosztorysów, Specyfikacji Technicznych, opinii i ekspertyz
  • usługi budowlane

 

Dla każdego projektu realizowanego w PROKOM Construction Sp. z o.o. powoływany jest zespół specjalistów z różnych dziedzin, adekwatnie do potrzeb aktualnego zadania co pozwala nam rzetelnie realizować zlecenia trudne i nietypowe.